Psykolog

stress-relax.jpg

Evy har erfaring med utreding og behandling i Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), 6 – 18 år, både i Sykehuset Nord-Trøndelag og Sykehuset-Innlandet HF. Erfaring fra behandling av voksne i Vestre Viken HF, og i privat praksis, samt ungdommer fra Utøya i 2011.

 Strevet med tanker, følelser, vonde opplevelser og et lavt selvbilde gjør noe med oss.  Dette gjelder både barn og voksne. Evys målsetning med behandling av psykiske lidelser er å kartlegge og forstå hvor belastningen kommer fra og arbeide sammen med den enkelte pasient for å håndtere belastningen. Mange sliter med stress og søvnproblemer. Stress er kroppens naturlige reaksjon på indre og ytre press, og behandling kan hjelpe til med å håndtere stress, slik at søvnkvalitet og livskvalitet øker. 

 Behandlingsformer: Psykoanalytisk terapi, Intersubjektiv psykoterapi med barn og unge, Kognitiv terapi, Metakognitiv terapi for angst og depresjon. Hun behandler barn, ungdom og voksne.

Du kan treffe Evy på 458 83 069.